Posted by: banpangai | กันยายน 13, 2012

ประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ประกอบด้วย นางนรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.2 นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.2 และนางสาวอริญญา แววเจริกา นักวิชาการศึกษา สพม.36 เชิงประเมินโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ในวันที่ 12 กันยายน 2555 โดยมีนายสนิท บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.บุญคุ้ม แสงสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษและนางสมพร วงศ์วิธูน ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูให้การต้อนรับและบรรยายสรุปทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมงานเกษตรและงานสวนพฤษศาสตร์

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่