สรุปกิจกรรมโครงการโรงเรียนบ้านปางอ่ายร่วมใจปลอดบุหรี่ 2556

Advertisements
Posted by: banpangai | มกราคม 30, 2014

โรงเรียนบ้านขุนลาว

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์และโครงการพิเศษโรงเรียนบ้านขุนลาว

Posted by: banpangai | มกราคม 7, 2014

เพลงเฟื่องฟ้า

นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการรัดับภาค 16 จังหวัดภาคเหนือ. ติด 3 ทีมตัวแทน จาก 39 ทีมไปเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันต่ิระดับชาติ ที่เมืองทองธานี กพ. 2556 ต่อไป

25561219-103612.jpg

25561219-103628.jpg

25561219-103658.jpg

25561219-103718.jpg

25561219-103733.jpg

Posted by: banpangai | พฤศจิกายน 22, 2013

ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ด้วยการแปรสภาพพลังงานสะสมของถ่านลิกไนต์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้น้ำเป็นตัวกลาง
SAM_0487

SAM_0490

SAM_0500

SAM_0508

SAM_0515

SAM_0537

SAM_0553

SAM_0569

โครงการนิเทศ สังเกตุการสอน ครูโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูและโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 โดย ศน. บัฒฑิต บัณฑิต ไชยวงค์ ศน.สุชาติ ราชคมน์ ศน.ศิลป์ชัย ขันดาวงค์. สพป.ชร 2
1

2

3

4

นายณรงค์ เศษรฐยะ รอง ผอ.สพป.ชร.2 เข้าประเมินผลการปฏิบัติงาน นายสนิท บุญเจริญ ผอ รร บ้านปางอ่ายห้วยชมภู และเยี่ยมชั้นเรียน ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

25560903-193746.jpg

25560903-193818.jpg

25560903-193805.jpg

25560903-193838.jpg

25560903-193859.jpg

25560903-193730.jpg

25560828-215638.jpg

25560828-215706.jpg

25560828-215734.jpg

25560828-215810.jpg

25560828-215835.jpg

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่เจดีย์ใหม่ โดย ผอ.สนิท บุญเจริญ. ประธานกลุ่มจัดอบรมครู จำนวน 77 คน 8โรงเรียนโดยมี ผศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท เป็นวิทยากร เมื่อ 23-24 สิงหาคม 2556 และนายณรงค์. เศรษฐยะ รอง ผอ.สปพ.ชร.2 เป็นประธานเปิดงาน

25560824-062937.jpg

25560824-062920.jpg

25560824-063018.jpg

25560824-063001.jpg

25560824-063041.jpg

Posted by: banpangai | สิงหาคม 21, 2013

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูได้รับพระราชทานโครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา2556-255825560821-154118.jpg

Older Posts »

หมวดหมู่